Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular 

Önsöz

Günümüzde fotokopi makinesi, bütün iş yerleri için gerekli, çağdaş ve vazgeçilmez bir büro gerecidir. Paranın, zamanın ve verimin değerini bilen teknolojiye ayak uydurmaya çalışan her kuruluş için fotokopi makinesi değerli bir yatırımdır. Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Avrupa Topluluğu devletleri gibi sanayileşmiş ülkelerde kullanımıyla çok daha yaygın olan fotokopi makineleriyle 1970'li yıllarda tanışan Türkiye'de fotokopi makinesi kullanım oranı henüz düşük seviyelerde olmasına rağmen, ofis otomasyonunun ülkemizde de önem kazanmasıyla birlikte her yıl artış göstermektedir. Artan talebe paralel olarak da çeşitli fotokopi makinesi üreticilerinin ürünleri arasında piyasada yoğun bir rekabet oluşmuştur. Bu rekabet ortamı içerisinde, dünya ve Türkiye piyasalarında bugün 30 civarında marka bulunmaktadır.

Rekabet ortamı, tüketiciye bir takım avantaj ve dezavantajları beraberinde getirmiştir. Yüksek rekabetli bir ortamda mücadele edebilmek için, üretici firmalar ürünlerini geliştirmek ve ürün özelliklerini arttırmak zorunda kalmışlardır. Bu ortam, piyasayı olumlu olarak geliştirmiş, nihai kullanıcıya avantajlar sağlamıştır. Diğer yandan, çeşitli orijinal ve fason markalar, iyisi ve kötüsüyle piyasayı doldurmuş ve bir kısmı ürün kalitesini tutturamamış veya gerekli hizmet seviyesine ulaşamamıştır. Bunun doğal sonucu olarak, kullanıcıların aradığı özelliklere ve kaliteye uymayan fotokopi makinesi marka ve modelleri çoğalmıştır. Bu durumda tüketici de haklı olarak bir kararsızlık ve güvensizlik meydana gelmesine yol açmıştır. Kullanıcıların bu kararsızlık ve güvensizliğini kısmen önlemek ve seçim sırasında doğru karar verebilmelerini kolaylaştırmak düşüncesinden yola çıkarak Sık Sorulan Sorular'ın amacı, tüketicinin bilinçli ve sağlıklı bir şekilde karar verebilmesini sağlamaktır.

Fotokopi makinesi alırken gözönüne alınacak en önemli nokta kuruluşun ihtiyacını tümüyle karşılayacak modeli seçmektir. İhtiyaca cevap vermeyecek model bir süre sonra yetersiz kalacak ya da ihtiyaca fazla gelen bir model, kuruluş için gereksiz bir harcama yaratacaktır, Fotokopi makinesinin özelliklerinin kullanıcının ihtiyacına uygunluğu, fiyat dahil bütün düğer alım kriterlerinden daha önemlidir. Bir fotokopi makinesi alımını, harcaman çok bir yatırım olarak görmek daha doğru olur. Bir yatırımın değerlendirilmesinin de kısa vade yerine uzun vadede getireceği avantajlar düşünülerek yapılması gerekir. Uzun vadede ekonomik olacak bir yatırım yapmanın tek yolu budur. Sık Sorulan Sorular'ın bir amacı da uzun vadede ekonomik olması gereken bir yatırıma hazırlanırken, bu yatırımdan beklentilerinizi ve ihtiyaçlarınızı belirlemenize yardımcı olmaktır. Soru ve cevapları inceleyip, fotokopi makinesi alımında tespit etmeniz gereken kriterleri ve ihtiyaçlarınızı açık olarak meydana çıkarabilirsiniz. Bu tespitleriniz sonucunda, ihtiyaçlarınıza cevap verecek makineyi belirleyebilirsiniz. Buradaki veriler sizi tarafsız olarak doğru alım kararına yönlendirecektir.